Model APS-2 (BOREE) -PLC khống chế, màn hình cảm ứng

Model: APS-2 (BOREE )- khống chế bằng PLC, màn hình cảm ứng

  • Vào phôi hút chân không, con lăn mép trước, động cơ servo, biến tần khống chế lượng gió
  • Điều chỉnh áp lực lô cao su, lô ép in, lô vân lưới bằng tay
  • Điện động và PLC điều chỉnh tương vị.
  • Điện động và PLC đồng bộ điều chỉnh cự li ép trước, cự li ép lằn, và cự li bổ chạp.
  • Tương vị, độ cao thùng khống chế điện động và PLC , đồng thời hiển thị các giá trị tham số
  • Áp lực  bế tròn điều chỉnh bằng tay
Thông số 1000*2200 1200*2400 1400*2500 1600*2800
Tốc độ máy tối đa (psc/min) 200 200 200 200
Tốc độ vận hành tiến cử (psc/min) 120~150 120~150 110~130 100~120
Kích thước vào phôi tối đa (mm) 1000*2200 1200*2400 1400*2500 1600*2800
Kích thước vào phôi tối thiểu (mm) 300*580 360*600 380*600 400*600
Diện tích in tối đa (mm) 1000×2200 1200*2400 1400*2500 1600*2800
Độ dày bản in (mm) 7.2 7.2 7.2 7.2
Độ sai số in (mm) ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
Độ sai số bổ chạp (mm) ±1 ±1 ±1 ±1
Độ sai số bế tròn (mm) ±1 ±1 ±1 ±1