IMG_0870

vào phôi hút chân không, con lăn mép trước, động cơ servo