MODEL : BOZEN- KHỐNG CHẾ HOÀN TOÀN BẰNG PLC, MÀN HÌNH CẢM ỨNG