Giá USD tiếp tục giảm, vàng SJC tăng nhẹ

Giá USD tiếp tục giảm, vàng SJC tăng nhẹ

Mức tăng của vàng miếng trong nước sáng nay chỉ bằng một phần mười so với đà tăng của giá thế giới giúp cho độ vênh giữa hai thị trường co hẹp đáng kể, trong khi đó, USD ngân hàng giảm tiếp 30 đồng.